Pełnione funkcje

 

 

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE:


Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie

Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie

Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej

Członek Zarządu (Skarbnik) Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

Redaktor Naczelny czasopisma Information Systems in Management

Executive Editor czasopisma Machine Graphics & Vision

Przewodniczący Rady Programowej czasopisma EduAkcja

 

WCZEŚNIEJ PEŁNIONE FUNKCJE:

 

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie (2012-2016)

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (do 2015)

Kierownik Katedry Informatyki SGGW w Warszawie (2007-2012)

Kierownik Zakładu Informatyki w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW w Warszawie (1997-2006)