Organizacja konferencji

 1. VII Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”, Polańczyk, Poland, 09-12.06.2016. Członek Komitetu Naukowego.
 2. International Multi-Conferences ACS-AISBIS Advanced Computer Systems – Arificial Intelligence, Software Technologies, Biometrics and Information Technology Security, Międzyzdroje, Poland, 2016. Member of the International Scientific Committee (Information Technology Security).
 3. 7th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology – PSIVT 2015. Workshop on 2D and 3D Geometric Properties from Incomplete Data (GPID 2015), Auckland, New Zealand, 23-27.11.2015. Co-chair.
 4. Eight Polish Symposium on Econo- and Sociophysics – FENS 2015, Rzeszów, Poland, 4-6.11.2015. Member of the Scientific Committee.
 5. III Konferencja Naukowa Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych – SoftSec 2015, Szczecin, Poland, 23.10.2015. Członek Komitetu Naukowego.
 6. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Information Systems in Management”, Warszawa, Poland, 22-23.10.2015. Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 7. Ogólnopolska konferencja „Uniwersytet Wirtualny: edukacja w dobie nowych technologii”, Warszawa, Poland, 24-25.06.2015. Członek Komitetu Sterującego. Członek Komitetu Programowego.
 8. VI Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”, Kiry, Poland, 11-14.06.2015. Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 9. II Międzynarodowa Konferencja Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 26-28.05.2015. Członek Komitetu Programowego.
 10. IX Konferencja Naukowa „Information Systems in Management”, Warszawa, Poland, 2014. Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 11. 19th International Conference on Advanced Computer Systems – ACS 2014, Międzyzdroje, Poland, 22-24 October 2014. Member of the International Scientific Committee.
 12. I i II Konferencja Naukowa Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych SoftSec: WI ZUT, Szczecin 2011 & WI ZUT, Szczecin – Warszawa, 2013. Członek Komitetu Naukowego.
 13. 6th Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology – PSIVT 2013. Workshop on Geometric Properties from Incomplete Data, Guanajuato, Mexico, 28.10-02.11.2013. General Chair.
 14. Seria corocznych ogólnopolskich konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, w latach 2009-2014. Członek (w 2010 i 2014 Przewodniczący) Komitetu Programowego.
 15. International Cryptology Conference – “80th anniversary of breaking the Enigma code – return to the roots”, WAT, Warszawa, Poland, 07.11.2012. Member of the Program Committee.
 16. International Multi-Conferences ACS-AISBIS Advanced Computer Systems – Arificial Intelligence, Software Technologies, Biometrics and Information Technology Security, Międzyzdroje, Poland, w latach 2008-2010 i 2012. Member of the International Scientific Committee (Information Technology Security).
 17. Ogólnopolskie Sympozja “Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych” od roku 2004. Członek Komitetu Naukowego (w 2010 Przewodniczący Komitetu Naukowego).
 18. International Conference on “Recent Advances in Cryptology and Telecommunication Security Systems” on the occasion of 60th anniversary of Military University of Technology, WAT, Warszawa, Poland, 25.05.2011. Member of the Organizing Committee.
 19. Seria Quo vadis cryptology? International Workshops on the state of the art in cryptology and new challenges ahead: Threat of Side-Channel Attacks 2007, Hash Functions and Stream Ciphers  2008, SHA-3 Contest 2011. Member of the Program Committee.
 20. Seria International Conference on Transparent Optical Networks: ICTON co-located with European Symposium on Photonic Crystals (ESPC) and Workshop on All-Optical Routing (WAOR): Warszawa 2002, 2003, Wrocław 2004, Barcelona 2005, Londyn 2006. Member of the ESPC Technical Program Committee.
 21. Workshop on Quantum chaos and localization phenomena, IF PAN, Warszawa, 2003 & 2005. Sponsored by EU via Centre of Excellence ASPECT. Workshop Co-Chair.
 22. NATO Advanced Study Institute Wave Scattering in Complex Media – From Theory  to Applications, 10-22.06.2002; Cargese, Corsica, France. Memeber of the Scientific, Program and Organizing Committee.
 23. Workshop on Solid State Quantum Computing, 26-29.04.2001, IF PAN, Warszawa, Poland. Chair of the Workshop.