Granty i projekty badawcze

 1. Projekt N N310 038538: Narzędzia zarządzania wiedzą w produkcji roślinnej, wykonawca, zakończony: 2012.11.15.
 2. Projekt PBZ/KBN/044/P03/2001: Elektronika spinowa, główny wykonawca, zakończony: 2006.07.31.
 3. Projekt 2 P03B 044 19: Efekty kwantowe w kryształach fotonowych, kierownik, zakończony: 2003.06.30.
 4. Projekt 5 P03B 063 20: Teoretyczne badania eksplozji klasterów w silnym polu impulsu lasera: model Thomasa-Fermiego, wykonawca, zakończony: 2003.03.31.
 5. Projekt 2 P03B 023 17: Badanie zjawisk lokalizacji i chaosu w symulowanych eksperymentalnie jednowymiarowych i dwuwymiarowych układach kwantowych, wykonawca, zakończony: 2002.07.31.
 6. Projekt 2 P03B 130 15: Własności bardzo zimnego atomowego gazu fermionów w pułapkach atomowych, wykonawca, zakończony: 2001.07.31.
 7. Projekt INNOTECH-K1/HI1/25/159659/NCBR/12: Smart Metering Poland, kierownik ze strony SGGW w Warszawie. Jest to projekt realizowany przez firmę VEDIA S.A. (ul. Zdrojowa 19, 02-927 Warszawa, REGON 141146042, NIP 1231127020) i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ścieżki programowej Hi-Tech. Okres trwania projektu: 2011-2013.
 8. Projekt KSI-POKL.04.01.01.-00-232/08: Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów, koordynator zadania Wdrażanie technologii e-learningowych. Okres trwania projektu: 2009-2013.
 9. Projekt 505052-LLP-1-GR-KA3-KA3MP: Digital Empowerment, lider grupy polskiej. Projekt realizowany w ramach LLP, Leonardo da Vinci, transversal KA3:ICT (projekty wielostronne, Information and Communication Technologies); Umowa podpisana bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej (nr umowy: 2009-11858). Partnerzy: Grecja, Cypr, Czechy, Hiszpania, Litwa, Polska, Wielka Brytania. Okres trwania projektu: 2009–2012.
 10. Projekt PECO-NEI: Optique quantique des milieux désordonnés (Quantum optics of random media), Coordinateur étranger (koordynator ze strony polskiej), 2006-2009.
 11. Polsko-Francuski Projekt Badawczy Polonium 2001: Localization of waves in disordered media, kierownik projektu. Partner francuski: Bart van Tiggelen, Universite Joseph Fourier, Grenoble. Okres trwania projektu: 2001-2002.
 12. PAN/CNRS Project PICS No. 4339: Combinatorics of quantum collective phenomena. Okres trwania projektu: 2008-2010. Koordynator jednego z polskich zespołów badawczych.
 13. Projekt 2 P03B 044 13: Komputery kwantowe: fizyczne i matematyczne aspekty dekoherencji, główny wykonawca, zakończony: 1999.12.31.
 14. Projekt 2 P03B 108 12: Lokalizacja fal elektromagnetycznych w nieuporządkowanych strukturach dielektrycznych, kierownik, zakończony: 1999.02.28.