Przewodniczenie sesjom

 1. ICANN 2017, Alghero, Italy, 11-15.09.2017. Chairman of a session.
 2. Uniwersytet Wirtualny 2017, 28-29.06.2017. Przewodniczenie sesji.
 3. IbPRIA 2017, Faro, Portugal, 19-23.06.2017. Chairman of a session.
 4. XXXI Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo, Poland, 23-24.05.2017. Chairman of a session.
 5. Internationa Conference on Computer Vision and Graphics – ICCVG 2016, Warszawa, Poland, 19-21.09.2016. Chairman of Section 1B (3D and Stereo Image Processing I). 12:30-13:30.
 6. VII Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”, Polańczyk, Poland, 09-12.06.2016. Przewodniczący Drugiej Sesji Głównej. 11:30-13:30.
 7. Konferencja dydaktyczna „E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland, 20.03.2015. Przewodniczący Sesji I Wdrażanie technologii e-learningowych w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych. 10:15-11:55.
 8. IX Konferencja Naukowa „Systemy Informatyczne w Zarządzaniu 2014”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland, 27-28.11.2014. Przewodniczący Sesji Plenarnej. 27.11.2014, 10:20-12:45.
 9. XIV Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland, 25-26.06.2014. Przewodniczący Sesji IIIB. 26.06.2014, 9:00-11:00.
 10. XIII Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, Poland, 19-21.06.2013. Przewodniczący Sesji 1 (Plenarnej) Edukacja wirtulna – koncepcje i cele. 19.06.2013. 10:30-12:00.
 11. International Cryptology Conference – “80th anniversary of breaking the Enigma code – return to the roots”, WAT, Warszawa, Poland, 07.11.2012. Chairman of Session 2 – National Cryptography.
 12. XII Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland, 13-15.06.2012. Przewodniczący Sesji.
 13. 18th International Multi-Conference ACS-AISBIS Advanced Computer Systems – Arificial intelligence, Software Technologies, Biometrics and Information Technology Security, Międzyzdroje, Poland, 30.05-01.06.2012. Przewodniczenie sesji IV Information Systems.
 14. XI Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland, 20-22.06.2011. Przewodniczący Sesji.
 15. International Conference on “Recent Advances in Cryptology and Telecommunication Security Systems” on the occasion of 60th anniversary of Military University of Technology, WAT, Warszawa, Poland, 25.05.2011. Chairman of Session 2 – National Cryptography: Cryptoanalysis.
 16. International Conference on “Recent Advances in Cryptology and Telecommunication Security Systems” on the occasion of 60th anniversary of Military University of Technology, WAT, Warszawa, Poland, 25.05.2011. Chairman of Session 3 – National Cryptography: Number Theory. Threats in Cyberspace.
 17. Quo vadis cryptology? 7th International Workshop on the state of the art in cryptology and new challenges ahead. SHA-3 Contest, Hotel Lord, Warszawa, Poland, 23-24.05.2011. Moderator of two Panel Discussions.
 18. 5 Ogólnopolskie Sympozjum “Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych” – FENS 2010, Warszawa, Poland, 25-27.11.2010. Przewodniczący 2 Sesji Plenarnej.
 19. X Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, SGGW w Warszawie, Warszawa, Poland, 16-18.06.2010.  Przewodniczący Sesji Plenarnej 10P.
 20. VII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, Poznań, Poland, 25-26.03.2010. Przewodniczenie Sesji 3.
 21. VII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, Poznań, Poland, 25-26.03.2010. Moderator Dyskusji Panelowej.
 22. IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, Poland, 17-19.06.2009. Przewodniczenie sesji.
 23. International Conference on Combinatorial Physics, Kraków, 21-24.11.2007. Chairman of the session on 24.11.2007.
 24. Central European Workshop on Quantum Optics – CEWQO 2007, Palermo, Sicily, Italy, 01-05.06.2007. Chairmanof the session on 03.06.2007 (Sala Wagner).
 25. International Symposium on Entanglement, Information & Noise, Krzyżowa, Poland; 14-20.06.2004. Chairman of the morning session on 16.06.2004.
 26. NATO Advanced Study Institute Wave Scattering in Complex Media – From Theory  to Applications, 10-22.06.2002; Cargese, Corsica, France. Chairman of a session.
 27. Workshop on Solid State Quantum Computing, 26-29.04.2001, IF PAN, Warszawa, Poland. Chairman of the Session 4.