Kształcenie kadr naukowych

 

PROMOTORSTWO W PRZEWODACH DOKTORSKICH:

 

 1. Grzegorz Wieczorek, Komputerowa analiza obrazów mikroskopowych wspierająca diagnostykę śródprzewodowego raka piersi, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 24/05/2017. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 2. Robert Budzyński, Projektowanie, symulacja i optymalizacja autonomicznego robota podwodnego do tworzenia map zaburzeń pola magnetycznego w akwenach morskich, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28/06/2016. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: automatyka i robotyka.
 3. Mikołaj Karol Olszewski, Modelowanie i konstrukcja rozproszonego systemu informatycznego do obsługi zdalnych laboratoriów, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki. Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 08/07/2014. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 4. Marek Józef Karwański, Model integracji danych dla prognoz eksperckich w informatycznych systemach zarządzania ryzykiem. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 17/09/2013. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 5. Ewa Elżbieta Jałowiecka, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania konsumpcji papierosów w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Data nadania stopnia:28/05/2013. Dziedzina: nauki ekonomiczne. Dyscyplina: ekonomia.
 6. Krzysztof Zbigniew Zmarzłowski, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania spożycia wyrobów alkoholowych w gospodarstwach domowych. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Data nadania stopnia: 28/02/2012. Dziedzina: nauki ekonomiczne. Dyscyplina: ekonomia.
 7. Piotr Jakub Łukasiewicz, Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Data nadania stopnia: 27/05/2008. Dziedzina: nauki ekonomiczne. Dyscyplina: ekonomia.

 

RECENZJE W PRZEWODACH HABILITACYJNYCH:

 

 1. Imed El Fray, Metoda określająca zaufanie do systemu informacyjnego w oparciu o proces szacowania i postępowania z ryzykiem, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 05/12/2014. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 2. Leszek Konrad Józefowski, Polarization Evanescent Wave Spectroscopy. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Data nadania stopnia: 05/06/2008. Dziedzina: nauki fizyczne. Dyscyplina: fizyka.

 

RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH:

 

 1. Rafał Grycuk, Nowe metody przechowywania i wyszukiwania zawartości obrazów w bazie danych. Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Data nadania stopnia: 14/12/2017. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 2. Tomasz Klasa, Model referencyjny zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacjach wirtualnych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 28/03/2017. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 3. Marcin Gibert, Integracja metod eksploracji danych tekstowych 
i numerycznych w procesie podejmowania decyzji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 31/01/2017. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 4. Paweł Ziemba, Integracja metod oceny jakości serwisów internetowych z wykorzystaniem ontologii. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 24/06/2014. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 5. Grzegorz Pamuła, Multifraktalne tło skończonych sygnałów perzystentnych oraz ich transformacji nieliniowych wraz z zastosowaniami interdyscyplinarnymi. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Teoretycznej. Data nadania stopnia: 27/09/2013. Dziedzina: nauki fizyczne. Dyscyplina: fizyka.
 6. Katarzyna Sikora, Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 25/10/2011. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 7. Tomasz Dudek, Integracja heterogenicznych źródeł danych w ekspertowym systemie oceny jakości. Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki. Data nadania stopnia: 18/11/2008. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 8. Agnieszka Gawron, Resumacja szeregów rachunku zaburzeń metodą funkcji tworzących. Instytut Fizyki Jadrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Data nadania stopnia: 01/03/2007. Dziedzina: nauki fizyczne. Dyscyplina: fizyka.
 9. Tomasz Kawalec, Właściwości fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Data nadania stopnia: 24/11/2005. Dziedzina: nauki fizyczne. Dyscyplina: fizyka.
 10. Grzegorz Radzikowski, Model pieniądza cyfrowego i protokół płatności w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Data nadania stopnia: 23/11/2004. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: informatyka.
 11. Felipe Arruda de Araujo Pinheiro, Etude numerique de la propagation de la lumiere dans les milieu complexes: chiralite, magneto-chiralite et statistique des largeurs de resonance. L’Universite Joseph Fourier – Grenoble I, Laboratoire de Physique et Modelisation des Milieux Condenses. Data nadania stopnia: 28/11/2003. Dziedzina: nauki fizyczne. Dyscyplina: fizyka.

 

RECENZJE WYDAWNICZE ROZPRAW HABILITACYJNYCH:

 

 1. Michał Jank, Wpływ wybranych czynników na analizę i interpretację wyników doświadczeń wykonanych z użyciem mikromacierzy DNA, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013.
 2. Dariusz Put, Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.